eyed
eyed
eyed
eyed

MTÜ

Aegviidujaam Logo

Aegwiidu Jaam Anno 1870 MTÜ asutajad on:

 • Tõnis Raudla
 • Tiiu Lees
 • Gunnar Volmer
 • Anna Tammjärv
 • Eda Tammjärv

MTÜ eesmärkideks on:

 • Aegviidu raudteejaama ja raudteega seotud ajaloolise väärtusega esemete, seadmete, masinate, rajatiste ja hoonete haldamine, taastamine ja eksponeerimine.
 • Eesti Vabariigi 100 juubeliks rajada Aegviitu Soomusrong Nr. 1 mälestusmärk kompleks.

MTÜ tegevusalad ja tegevused:

 • Ürituste korraldamine
 • Talgute korraldamine
 • Meenete valmistamine
 • Trükiste väljaandmine
 • Abiprogrammidelt toetuste saamiseks osavõtu organiseerimine ja osalemine
 • Näituste korraldamine
 • Infopunkt-kohviku avamine
 • Aegviidu raudteejaama hoonete ja rajatiste taaskasutusele võtmine
 • Teha koostööd AS Eesti Raudtee, Aegviidu vallavalituse, raudteemuuseumite ja teiste raudtee ajalooga tegelevate organisatsioonidega
 • Aegviidu elanikele uute töökohtade loomine
 • Koolituste, seminaride ja matkade korraldamine
 • Liikumise “Vanad raudteejaamad” algatamine
 • Ühingut tutvustava internetilehekülje loomine
 • Tervislike eluviiside järgmine ja elluviimine
 • Aegviidu, kui miljööväärtusliku ala säilitamine ja arendamine